ภายใต้กฎหมายมีอำนาจในการกำจัดเรือประมง

กรมทางทะเลพบว่าเรือเหล่านี้จอดอยู่โดยไม่มีเจ้าของ แม้จะมีประกาศที่โพสต์บนเรือเหล่านี้ไม่มีใครได้อ้างความเป็นเจ้าของเรือเก่า ภายใต้กฎหมายกรมมีอำนาจในการกำจัดของ ปัจจุบันมีเรือประมงที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 10,743 ราย ส่วนที่เหลือไม่ได้จดทะเบียนและผิดกฎหมาย การจำหน่ายเรือที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์และเรือล่มสลายได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

เนื่องจากการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ ในปีนี้การจัดอันดับของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นไปอีกระดับที่ 2 ยังคงธงสีเหลืองจากสหภาพยุโรปยังคง ปลายเดือนนี้สหภาพยุโรปจะทำการประเมินความพยายามในการต่อต้าน IUU ของไทยและผลลัพธ์อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะลบธงเหลืองออก