แบคทีเรียกินเนื้อคนระบาดชาวนากลายเป็นกลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลน่านแจ้งเตือนประชาชนระบุว่าเดือน ก.ค.62 มีผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าและหนังเน่าหรือแบคทีเรียกินเนื้อคนเข้ามารักษาที่ รพ.น่านจำนวน 25 รายเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนมีผู้ป่วย 2 รายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการระบาดของโรคเนื้อเน่า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประวัติไปดำนาลุยโคลนและโดนหอยหรือเศษแก้วบาดเศษไม้ตำเท้าและไม่ได้ทำแผลหรือรักษาใดๆ

เนื่องจากต้องทำนาให้เสร็จ ทำให้เชื้อโรคเข้าไปในบาดแผล และเพิ่มจำนวนจนเกิดอาการรุนแรงได้ โรคเนื้อเน่าส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโรคทั้งชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น คลอสติเดียม และเชื้อชนิดใช้ออกซิเจนเช่น สแตปฟิโลคอคคัส สเตรปโตคอคคัส ชนิดที่สามารถสร้างสารพิษได้ โดยอาการจะมีผิวหนังบวมแดงร้อน ถ้าเชื้อลงลึกกินทั้งชั้นผิวหนังจะพบตุ่มพุพอง และค่อยๆ เปลี่ยนสีเป็นสีม่วง และถ้าเนื้อตายจะกลายเป็นสีดำ บางรายอาจจะต้องตัดขา หรืออาจจะมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือด ไข้สูง และทำให้เสียชีวิต